Građevinska limarija

Limarski i krovopokrivački
radovi

Kontaktirajte nas na 01/6292471

Krovopokrivački i limarski radovi

Dolazimo na Vaš poziv te vršimo pregled i izmjeru objekta
Kontaktirajte nas na 0912346166

Ugradnja limenih pokrova

Opremljeni smo strojevima za izradu pokrova u imitaciji crijepa, profiliranog i falcanog pokrova te iste ugrađujemo

Ugradnja građevinske limarije 

Izrađujemo i ugrađujemo žlijebove, vertikale, veterlajsne, podložne limove, koljena, labuđe vratove, kotliće, razne opšave, snjegobrane...

Građevinska limarija po narudžbi

Kontaktirajte nas na 0912346161 i naručite: 

Građevinsku limariju

Žlijeb, vertikala, veterlajsna, podložni lim, koljena, labuđi vrat, kotlić, razni opšavi, snjegobran, izrađujemo po mjeri

Pokrov

Imitacija crijepa, profilirani i falcani pokrov u RAL-u (boji) po želji

Potrošni materijal

U asortimanu imamo i vijke u boji pokrova te sve što je potrebno za ugradnju limarije i pokrova

Naši radovi